RSS  English  تماس با ما  Facebook  Twitter 
   پیشخوان
آفریقا و دیوان کیفری بین المللی
رابطه میان کشورهای آفریقایی و دیوان کیفری بین المللی رابطه پرفراز و فرود و پرحاشیه ای بوده است. تمرکز قعالیت های دیوان بر کشورهای آفریقایی، دیوان را مشهور به «دیوان ...
دادستان های بین المللی
عنوان: دادستان های بین المللی International Prosecutors نویسنده: جمعی از نویسندگان تاریخ نشر: ۲۰۱۲ میلادی ناشر: انتشارات دانشگاه آکسفورد کتاب ...
دیوان کیفری بین المللی در جست و جوی هدف و هویت خویش
کتاب «دیوان کیفری بین المللی در جست و جوی هدف و هویت خویش» که از تازه های نشر در حوزه دیوان کیفری بین المللی می باشد مجموعه ای است از مقالات نویسندگان حقوق کیفری بین ...
آیین دادرسی کیفری بین المللی
عنوان: آیین دادرسی کیفری بین المللی International Criminal Procedure نویسنده: کریستف سافرلینگ C. Safferling سال نشر: ۲۰۱۲ میلادی انتشارات: آکسفورد ...
کتابخانه فعالان حقوق کیفری بین المللی
نام: کتابخانه فعالان حقوق کیفری بین المللی International Criminal Law Practitioner Library نویسنده: جمعی از نویسندگان ناشر: انتشارات دانشگاه کمبریج سال نشر: ...
عدالت رویه ای؟ مشارکت قربانیان در دادرسی کیفری بین المللی
عنوان: عدالت رویه ای؟ مشارکت قربانیان در دادرسی کیفری بین المللی Procedural Justice? Victim Participation in International Criminal Proceedings نویسنده: مک ...
تعقیب فراملی خشونت های جنسی
گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره رواندا در سال ۱۹۹۶ میلادی در گزارش خود اعلام نمود که تجاوز در رواندا یک قاعده بود نه یک استثناء. امروزه تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی ...
صلاحیت تمکیلی در اساسنامه رم و صلاحیت های کیفری ملی
نویسنده در این کتاب با بررسی و تحلیل صلاحیت تکمیلی در نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به تاثیرات این اصل بر محاکم ملی در مقابله با جرایم بین المللی می پردازد. صلاحیت ...
محشای پرونده های برجسته محاکم کیفری بین المللی
عنوان: محشای پرونده های برجسته محاکم کیفری بین المللی Annoated Leading Cases of International Criminal Tribunals نویسنده: جمعی از نویسندگان ناشر: اینترسنتیا ...
تعقیب جرایم بین المللی؛ گزینش گری و نظام حقوق کیفری بین المللی
عنوان: تعقیب جرایم بین المللی؛ گزینشگری و نظام حقوق کیفری بین المللی Prosecuting Internatioal Crimes: Selectivity and International Criminal Law Regime نویسنده: ...

  - 1  - 2  - 3  - 4  -  

ایمیل:
3+8=
تقویم رویدادها