اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

همایش اشغال فلسطین از دید حقوق بین الملل

همایش اشغال فلسطین از دید حقوق بین الملل

مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران در راستای توسعه حقوق اشغال و مقاومت با همراهی با دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه همایش اشغال فلسطین از منظر حقوق بین الملل را برگزار می‌کند و علاقه مندان را به ارسال آثار و مقالات خود دعوت می کند. زمان برگزاری این همایش ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۲ و مهلت ارسال مقاله تا ۲ اسفندماه ۱۴۰۲ است.

محورها و موضوع‌های پیشنهادی شامل پیشینه، دامنه، عناصر و جایگاه «حق بر مقاومت» از دیدگاه حقوق بین‌الملل؛ پیوند حق تعیین سرنوشت و حق بر مقاومت در سرزمین‌های اشغالی فلسطین؛ جایگاه، و تعهدهای گروه‌های مقاومت و آزادی‌بخش از دیدگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه‌؛ گروه‌های مقاومت و نمایندگی مردمان تحت اشغال: رویکردهای سنتی و مدرن به مفهوم شناسایی و تأثیر بر دامنه حقوق و تعهدهای بشردوستانه؛ سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل مقاومت و اشغال؛ مسؤولیت اشتقاقی موجودیت‌های دولتی و غیر دولت در قبال نقض‌های حقوق بشردوستانه در مخاصمه اسراییل-غزه؛ امکان‌سنجی تشکیل دادگاه خاص به منظور رسیدگی به نقض‌های حقوق بشردوستانه در مخاصمه اسراییل-غزه؛ * امکان‌سنجی ارجاع نقض‌های حقوق بشردوستانه در مخاصمه اسراییل-غزه به نهادهای موجود حل‌وفصل اختلاف؛ دولت‌های بی‌طرف و پیامدهای ناشی از نقض شدید قواعد بشردوستانه در بحران غزه؛ تشابه‌ها و تمایزهای دفاع مشروع و حفظ نظم عمومی در سرزمین‌های اشغالی از سوی قدرت اشغالگر؛ چالش‌های نظری و عملی دیوان کیفری بین‌المللی در تعقیب جنایت‌های ارتکابی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین؛ امکان‌سنجی ورود کمیسیون بین‌المللی حقیقت‌یاب ماده ۹۰ پروتکل اول الحاقی به موضوع جنایت‌های جنگی در فلسطین اشغالی؛ رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به محصولات صادراتی مناطق اشغالی فلسطین؛ تحولات و چالش‌های حقوق بین‌الملل اشغال در پرتو وضعیت فلسطین است.

همچنین تبیین ارتباط حماس و دولت فلسطین از منظر حقوق مسؤولیت بین‌المللی دولت؛ تبیین نوع مخاصمه مسلحانه میان حماس و اسرائیل؛ تعهدهای بین‌المللی قدرت اشغالگر در سرزمین‌های اشغالی و در برابر گروه‌های مقاومت و جنبش‌های آزادی‌بخش؛ تعهدهای جامعه‌ی بین‌المللی در رابطه با حقوق ساکنان سرزمین‌های اشغالی و نقض‌های حقوق بشر و بشردوستانه؛ تعهدهای گروه‌ها یا دولت‌های ثالث در قبال رفتارهای ناقض حقوق بشر و بشردوستانه؛ مفهوم سپر انسانی و چالش‌های فراروی آن؛ حفاظت از غیرنظامیان اعم زنان، کودکان، کارکنان پزشکی، روزنامه‌نگاران، …؛ تبیین وضعیت حقوقیِ شهرک‌نشینان در سرزمین‌های اشغالی؛ مسؤولیت کیفری بین‌المللی در برابر نقض‌های جدی و فاحش حقوق بشر و بشردوستانه؛ نهادهای بین المللی قضایی و شبه قضایی و مسأله فلسطین؛ تعهد و مسؤولیت شرکت‌های چندملیتی در وضعیت اشغال؛ کمک‌های بشردوستانه؛ تعهدهای طرف‌های مخاصمه و نقش سازمان‌های بین‌المللی؛ چالش‌ها و مانع‌های اعمال صلاحیت محاکم ملی ایران در رابطه با جرم‌های ارتکابی در غزه و راهکارها؛ جنایت تجاوز در اثر انضمام سرزمین؛ ارتکاب نسل‌زدایی علیه مردم فلسطین؛ اشغال طولانی‌مدت فلسطین و ضرورت بازاندیشی در بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون چهارم ژنو است.

دریافت مقاله‌ها از طریق inc_hl@rcs.ir  صورت می‌گیرد و مقاله‌های برگزیده در «مجله حقوقی بین‌المللی» چاپ و منتشر خواهد شد و شماری از نویسندگان برای ارائه مقاله خود در روز همایش، دعوت خواهند شد.

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 3+3
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org