اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران استخدام می کند

مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران استخدام می کند

مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران از میان علاقه مندان به کنشگری در حوزه عدالت کیفری جهانی همکار استخدام می کند. برای اطلاعات بیشتر به پوستر پیوست مراجعه کنید.

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 0+4
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org