مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران استخدام می کند

مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران از میان علاقه مندان به کنشگری در حوزه عدالت کیفری جهانی همکار استخدام می کند. برای اطلاعات بیشتر به پوستر پیوست مراجعه کنید.لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=636