اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

دادستان دیوان کیفری بین المللی در راه تجدید نظرخواهی از رای دادرسان در قضیه افغانستان؛ مجوز تجدید نظرخواهی صادر شد

دادستان دیوان کیفری بین المللی در راه تجدید نظرخواهی از رای دادرسان در قضیه افغانستان؛ مجوز تجدید نظرخواهی صادر شد

دادرسان شعبه دوم پیش-دادرسی دیوان کیفری بین المللی در ۱۷ سپتامبر با پذیرش بخشی از تقاضای تجدید نظرخواهی دادستان در ارتباط تصمیم ناظر به ماده ۱۵ اساسنامه رم ان شعبه در مورد عدم صدور مجوز تحقیقات در وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان را صادر نمود. با ثبت تجدید نظرخواهی دادستانی، شعبه تجدید نظر دیوان می بایست تصمیم بگیرد که آیا تصمیم شعبه پیش دادرسی ابرام می شود یا نقض.

در تاریخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۹ میلادی، شعبه دوم پیش دادرسی به اتفاق آرا تقاضای دادستان برای ادامه تحقیقات کامل درباره جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی ای که در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان تحقق یافته بود را رد نمود. تصمیمی که مورد اعتراض دادستانی واقع گردید.

اجازه تجدید نظرخواهی دادستان از سوی دادرسان برای بررسی دو موضوع صادر گردید.  اول آنکه آیا شعبه پیش دادرسی پیش از آغاز دادرسی و محاکمه می تواند شرط «مقتضی عدالت» را ارزیابی نماید یا خیر. دوم آنکه در صورت این امکان چه معیارها و و عواملی در این ارزیابی می بایست یا ممکن است مورد بررسی واقع شود.

همچنین، شعبه پیش دادرسی با مخالفت قاضی میندوا، با اکثریت آرا درخواست اجازه تجدید نظرخواهی  نمایندگان قانونی برخی از قربانیان وضعیت افغانستان را رد کرد.

در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی، دادستان دیوان از قضات شعبه پیش دادرسی درخواست صدور مجوز برای آغاز تحقیقات درباره ی جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در بستر مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی در جمهوری اسلامی افغانستان از تاریخ 1 می ۲۰۰۳ میلادی، و نیز جنایات مشابه نمود. 

 

Share
ارسال نظر (1)
نظرات بازدیدکنندگان
سهراب - 1398/08/07
با سلام. یک ایراد کوچک به سایت وارد است. تاریخ نشر مطالب درج نمی‌شود. لطفاً برطرف نمایید. ممنون
ارسال نظر
ایمیل:
حاصل جمع 0+5
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org