اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

نظریه ای برای مشارکت قابل مجازات در جرایم جهانی

نظریه ای برای مشارکت قابل مجازات در جرایم جهانی

عنوان کتاب: 
نظریه ای برای مشارکت قابل مجازات در جرایم جهانی

A Theory of Punishable Participation in Universal Crimes

 نویسنده:

تری جی اینارسن و جوزف ریکوف

ناشر: 

انتشارات دانشگاهی TOAEP

سال نشر:

۲۰۱۹

این کتاب که از تازه های نشر در حوزه مطالعات عدالت کیفری بین المللی می باشد با تبیین مفهوم جرائم جهانی در حقوق بین الملل (جرایمی مانند جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نابودسازی جمعی) به و پارامترها و نظریه های مربوط به مفهوم مشارکت قابل مجازات در چنین جرایمی می پردازد. کتاب حاضرنظریه ای کلی در مورد مسئولیت کیفری فردی ارائه می دهد و مرور کلی درباره همه اشکال مشارکت کیفری در حقوق کیفری بین المللی را بیان می دارد. نویسندگان این اثر بسیاری از مطالب اولیه را در حقوق جزا بین المللی و فراملی ، چه تاریخی و چه فعلی ، در رابطه با پرونده داخلی و بین المللی بررسی می کنند.

 
Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 4+10
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org