اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

مخالفت صرب ها با تدریس نابودسازی جمعی مسلمانان در سربرنیتسا

مخالفت صرب ها با تدریس نابودسازی جمعی مسلمانان در سربرنیتسا

رییس جمهور «جمهوری صربسکا»، بخش صرب نشین بوسنی، هر گونه تدریس پیرامون محاصره ی شهر سارایوو و نابودسازی جمعی (نسل کشی) سربرنیتسا را منع کرد که به معنای انکار محاصره و حمله به مردم پایتخت طی جنگ دهه 90 میلادی انکار است.

رهبران صرب بوسنی پیوسته نابودسازی جمعی دانستن کشتار سال 1995 میلادی در منطقه سربرنیتسا را که به قتل عام بیش از 8000  مرد و پسر مسلمانان بوسنیایی انجامید انکار می کنند. این در حالی است که دو دادگاه بین المللی مربوط به رسیدگی به جرائم جنگی اظهار داشته اند که اعمال خشونت آمیز به وقوع پیوسته در آن سال منجر به تحقق جرم نابود سازی جمعی (نسل کشی) شده است.

در محاصره ی ساراویوو، صد ها هزار تن از مردم عادی مورد بمباران و تیراندازی از تپه های اطراف واقع شدند و از دسترسی به غذا، آب و برق به مدت حدود چهار سال محروم گشتند. افزون بر 11000 تن که 1100 نفر از آنها را کودکان تشکیل می دادند طی این محاصره جان خود را از دست دادند.

رئیس جمهور ملی گرای جمهوری صربسکا گفته است: "غیر ممکن است که از کتاب هایی استفاده کنیم که گویای ارتکاب نسل کشی و محاصره ی ساراویوو توسط صرب ها باشد، این اقدام صحیح نبوده و چنین موضوعاتی هرگز در اینجا تدریس نخواهند شد."

بیش از 20 سال از وقوع جنگ بین صرب ها، بوسنیایی ها و کروات ها می گذرد با این حال کشور بالکان به دور از تقسیم بندی های قومی باقی مانده است و دانش آموزان این کشور نسخه های متفاوتی از تاریخ را فرا می گیرند.

به موجب موافقت نامه ضمانت شده بین المللی سال 2002 بین دو منطقه ی جمهوری بوسنی و فدراسیون بوسنی-هرزگوین، جنگ بین سالهای 1992 تا 1995 از کتب درسی تاریخ حذف شد چرا که هر یک از طرفین تفسیر خود را از این واقعه داشتند.

اما درس های مرتبط با محاصره ی ساراویوو و نسل زدایی صربرنیکا در برخی کتب تاریخی در فدراسیون بوسنی-هرزگوین گنجانده شده است که می تواند مورد استفاده ی دانش آموزان بوسنیایی که در 22 مدرسه ی جمهوری صربسکا تحصیل می کنند، واقع شود.

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 3+6
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org