متن «مکاتبه ماده ۱۵» مرکز حقوق کیفری بین المللی با «دادستانی» دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با وضعیت یمن

در اول جولای ۲۰۱۹ میلادی، «مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» با هدف صدا بخشیدن به قربانیان بی صدای یمن و با باورمندی به لزوم پایان بخشیدن به «بی کیفرمانی» مرتکبان «جرایم جنگی» در بستر مخاصمه مسلحانه جاری در یمن، گزارشی حاوی ادله و مستندات ارتکاب جرایم جنگی علیه شهروندان غیر نظامی یمنی از سوی «ائتلاف به رهبری عربستان سعودی»  تهیه و برای «دفتر دادستان» «دیوان کیفری بین المللی» مستقر در لاهه هلند ارسال نمود. این گزارش، دربردارنده استدلال های حقوقی متقن بر اساس موازین حقوقی حاکم بر «دیوان کیفری بین المللی» برای اثبات وجود مبنای صلاحیتی دیوان برای آغاز تحقیقات و ارزیابی مقدماتی نسبت به جرایم جنگی واقع شده در «وضعیت یمن» از سال ۲۰۱۵ میلادی به بعد می باشد.

 

اکنون متن کامل  گزارش ارسال شده مرکز در فایل پیوست قابل دسترس و ملاحظه می باشد.لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=553