دیوان کیفری بین المللی در سال ۱۳۹۷

«مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» به مناسبت فرا رسیدن سال ۱۳۹۸ منتشر نمود: مروری بر مهمترین تحولات دیوان کیفری بین المللی در سال گذشته.لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=531