حمایت جمهوری اسلامی ایران از «دیوان کیفری بین المللی» در هفدهمین اجلاسیه «مجمع دول عضو»

سفیر تام الاختیار «جمهوری اسلامی» ایران در پادشاهی هلند، دکتر علیرضا جهانگیری، در هفدهمین اجلاسیه «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین المللی که از ۵ دسامبر به مدت یک هفته در «لاهه» هلند در حال برگزاری است، در دومین روز از اجلاسیه و در بخش «مباحث عمومی» به ایراد سخنرانی و بیان نقطه نظرات ایران در ارتباط با دیوان پرداخت.

سفیر ایران در سخنرانی خود به گرامی داشت بیستمین سالگرد تصویب «اساسنامه رم»، اعلام داشت که تاسیس و استقرار دیوان این امید را برانگیخته است که جرایم بین المللی داخل در صلاحیت «دیوان کیفری بین المللی» بدون مجازات باقی نمانده و اثر بازدارنده دیوان به میزان قابل توجهی ارتکاب و وقوع این جرایم را کاهش دهد. 

اقای جهانگیری با اشاره به چالش های پیش روی دیوان بر ضرورت ایجاد توازن میان دو ارزش عمده دیوان یعنی «صلح» و «عدالت» تاکید کرده و تصریح داشت که عدالت نمی بایست به قیمت صلح محقق شود. همچنین، سفیر ایران که به نمایندگی از جمهوری اسلامی که به عنوان دولت ناظر در اجلاسیه حضور داشت شرکت کرده بود بر ضرورت اعمال عینی و متحدالشکل اساسنامه به نحوی که شکلی از عدالت گزینشی و معیارهای دوگانه باشد تاکید داشت.  

اقای سفیر با اشاره به ضرورت به رمسیت شناخته شدن دیوان به عنوان یک نهاد دائمی و پرهیز از هر اقدامی که علیه کارامدی دیوان باشد، اشاره غیر مستقیمی نیز به اظهارات افراطی مقامات امریکایی و تهدید دادرسان دیوان از سوی امریکا داشته و نسبت به ان ابراز تاسف نمود.

علیرضا جهانگیری با قدردانی از اقدامات دادستان دیوان، خانم بن سودا، تاکید داشت که ورود دیوان به تحقیقات در ارتباط با وضعیت هایی در اقصی نقاط جهان پنجره های نوینی از فرصت برای تحقق عدالت را گشوده است. سفیر ایران، «وضعیت فلسطین» را نیز آزمایشی در برابر دیوان دانست که می تواند ثابت کند ایا دیوان و نظام کیفری بنی المللی در موقعیتی است که به فراخوان برای عدالت به مثابه سایر وضعیت ها پاسخ دهد یا خیر.

 

سفیر جمهوری اسلامی در پایان سخنرانی خود با عنوان اینکه دولت ایران اهمیت بسیاری به فعالیت ها و کارکرد دیوان و نقش ان در ترویج صلح  و عدالت بین المللی می دهد، ایران را نسبت به حمایت از دیوان در دست یابی به اهدافش یعنی مبارزه با بی کیفر مانی و تضمین پاسخ گویی در قبال ارتکاب جرایم مصمم دانست. 

اقای سفیر در فراز پایانی سخن خود با اظهار انکه جامعه حقوقی و دانشگاهی ایران مترصد تحولات دیوان است به برگزاری مسابقات شبیه سازی دیوان در ایران و همچنین ملاقات سال گذشته وزیر امورخارجه ایران با دادستان دیوان به عنوان شاهد مثال اشاره نمود.لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=524